Een project kan aangevlogen worden over de as van zorg of over de as van techniek. Bij de eerste variant treedt Consyst op als transitiepartner, bij de tweede als technologiepartner.

TRANSITIE

Bij de ingebruikname van een nieuw zorgoproepsysteem komt meer kijken dan alleen het technische ontwerp en bouw van het systeem. Voordat het systeem goed gebruikt kan worden, is het noodzakelijk dat er nagedacht is over hoe dit systeem bijdraagt aan het uitdragen van de visie van uw organisatie, maar ook aan hoe alle medewerkers en andere stakeholders hierbij betrokken worden. Wat betekent het nieuwe systeem voor hen? Wat wordt er met hen gecommuniceerd, hoe worden de nieuwe werkprocessen ingericht, hoe wordt bereikt dat mensen echt anders gaan werken? Zo zijn er nog veel meer vragen waar in het traject  een antwoord op gevonden moet worden. Dit vraagt een bepaalde mate van veranderingsbereidheid en innovatievolwassenheid van uw organisatie.

Consyst kan uw organisatie stap voor stap adviseren en begeleiden om met elkaar te komen tot een succesvolle implementatie van het nieuwe systeem en geslaagde transitie naar het ‘nieuwe werken’.

TECHNOLOGIE

Er kunnen overwegingen zijn waardoor een uitgebreid traject niet passend of haalbaar is. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan tijd, omdat het systeem zeer dringend aan vervanging toe is. Of het ontbreekt aan financiële middelen of u hebt al ruime ervaring met het succesvol implementeren van technologiesystemen. Consyst kan dan als uw technologiepartner optreden.

Als technologiepartner richt Consyst voor uw organisatie het geïntegreerde communicatiesysteem voor  de oproepafhandeling van zorgoproepen, calamiteiten, welzijn en persoonlijke veiligheid in. Hiervoor vragen wij bij uw medewerkers uit welke functionaliteiten gebruikt gaan worden in de dagelijkse praktijk. Daarnaast instrueren wij de medewerkers die met het nieuwe systeem gaan werken over de werking. Op de dag van in gebruik name zijn onze technische en zorginhoudelijke mensen aanwezig om deze overgang te begeleiden en waar nodig uw medewerkers van extra informatie te voorzien.

CUSTOMER JOURNEY

Wat houdt dit nu concreet in?

Aan de basis van onze samenwerking staan de innovatievolwassenheid en ambitie van uw zorgorganisatie. In onze customer journey laten wij zien welke stappen we – gezamenlijk – moeten doorlopen zodat we uiteindelijk tot het beste resultaat kunnen komen: een zorgdomoticasysteem dat perfect wordt gebruikt door zowel bewoners als medewerkers. 

Het is belangrijk om te beseffen dat de aanvliegroute over de as van techniek minder impact heeft op de doorlooptijd en de initiële financiële impact van een domoticaproject. Betrokkenheid van zorg en de gehele organisatie zijn echter minder goed geborgd en het resultaat zal dan ook anders zijn. De “koninklijke route” duurt langer, vergt meer middelen vooraf en verlangt meer van alle betrokkenen in het hele proces (leidende rol van zorg, draagvlak vanuit bestuur, betrokkenheid van facilitaire en ICT diensten, pro-actieve communicatie en meer). De vergelijking met de “werkvoorbereidingsfase” in een normaal bouwproces is treffend: hoe meer tijd aan de voorzijde van een traject wordt vrijgemaakt om goed na te denken over alle keuzes, en hoe meer er sprake is van integrale betrokkenheid van alle expertises, des te beter wordt het eindresultaat. Bij een zorgproject is dit niet anders.

VISUELE IMPRESSIE

PLAATJE TOEVOEGEN