Support 24/7

Na realisatie wordt de techniek voor de geleverde functionaliteit aan ons eigen servicenetwerk, genaamd CAS (Consyst Actieve Systeembewaking), gekoppeld. Hiermee kunnen we niet alleen 24/7 snel en adequaat service verlenen, maar signaleren we ook proactief eventuele afwijkingen. Hierdoor worden storingen vaak al opgelost voordat onze klanten deze opmerken.

Omdat onze servers volledig remote te beheren zijn, zijn wij in staat om meer dan 90% van de verstoringen en kleine wijzigingsaanvragen remote te behandelen.

Een storing of mutatie kunt u ook melden via:

Tel: 0413-760022 of per E-mail: servicedesk@consyst.nl

REPARATIES

Naast het realiseren van projecten en 24/7 support kan Consyst ook reparaties aan hardware voor u verzorgen. Heeft u een artikel, bijv. een handset, die u graag gerepareerd zou zien dan kunt u uw reparatie eenvoudig online bij ons aanmelden. U ontvangt dan een bevestiging waarna u het artikel naar ons toe kunt sturen.

Bekijk voor meer informatie onze RMA Procedure die u terug kunt vinden bij de downloads.

Wenst u geen gebruik te maken van onze online formulieren, download dan hieronder het gewenste reparatieformulier als PDF bestand.

Direct contact met onze skilled ServiceDesk

Gedurende kantoortijden belt u rechtstreeks met onze skilled ServiceDesk zodat meteen de juiste acties worden geïnitieerd om incidenten te verhelpen.

Buiten kantoortijden wordt u doorgeschakeld naar een storingsaannamedesk. Daar wordt uw incident aangenomen, waarna u binnen maximaal een half uur wordt teruggebeld door één van onze skilled service engineers.

CAS, Consyst Actieve Systeembewaking

Door middel van CAS (Consyst Actieve Systeembewaking) monitoren wij de door ons beheerde servers, applicaties en andere delen van de domotica installatie en kunnen wij functieverlies en / of uitval van componenten signaleren.

De ServiceDesk van Consyst neemt direct actie op deze signalen. Indien gewenst kunnen deze meldingen ook via mail of sms gerouteerd worden.

Eén aanspreekpunt

Het behouden van functionaliteit is altijd afhankelijk van een aantal domeinen. Omdat wij functiebehoud van de door ons beheerde omgeving willen kunnen garanderen, nemen wij graag de regiefunctie voor wat betreft het managen van incidenten.

Dat houdt in dat wij, altijd in nauwe samenspraak, een omgeving willen creëren waarin wij derde partijen kunnen aansturen bij het verhelpen van verstoring in hun domein, teneinde de functie van de hele keten te kunnen garanderen.

OOK VOOR EERSTELIJNS ONDERSTEUNING

In veel gevallen leidt Consyst 1e lijns beheerders van de zorgorganisatie op zodat zij in staat zijn om, in het geval van verstoringen of uitbreidingen, zelfstandig delen van de installatie te kunnen vervangen of plaatsen. Mocht de zorgorganisatie hiervoor geen 1e lijns beheerders beschikbaar hebben, wordt een samenwerking aangegaan met een derde partij.

Ook hier treedt Consyst als regiepartner op zodat alle werkzaamheden onder aansturing van en begeleid door Consyst worden uitgevoerd. Incidenten worden na overleg met de klant gesloten.