Unieke samenwerking met tanteLouise-Vivensis leidt tot meer bewegingsvrijheid voor dementerenden

In het hart van Steenbergen ligt woonzorgcentrum Onze Stede. Een (t)huis voor 113 verzorgingshuisbewoners en vijftien psychogeriatrische cliënten die wonen op de verpleegafdeling. Woonzorgcentrum Onze Stede is één van de twintig locaties van stichting tanteLouise-Vivensis waar intramurale zorg wordt geleverd.

tantelouise-vivensis

Stichting tanteLouise-Vivensis krijgt in toenemende mate te maken met verschuivingen in zorgzwaarte door de naderende vergrijzing. Sjaak de Winter, Rayonmanager in de gemeente Steenbergen; ‘’De gemiddelde leeftijd van onze bewoners neemt toe. Verzorgingshuisbewoners hebben zichtbaar zwaardere zorg nodig en dementie komt steeds meer voor. Dit zou in theorie betekenen dat steeds meer bewoners overgeplaatst zouden moeten worden vanuit hun kamer in het zorgcentrum naar een kamer op de verpleegafdeling en niet meer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen’’.

Stichting tanteLouise-Vivensis wil deze verschuiving graag voorkomen en stelt in haar visie en missie; “De kwaliteit van leven van cliënten staat centraal. Naast het zolang mogelijk behouden van de eigen regie, kan de cliënt zelf bepalen waar de zorg geleverd wordt. De cliënt kan zolang als mogelijk is, blijven wonen waar hij/zij dat wil”. Om dit te kunnen realiseren is tanteLouise-Vivensis een unieke samenwerking aangegaan met Consyst BV. Met resultaat.