• ADVIES & ONTWERP

  Elk traject begint met een goede inventarisatie van de klantvraag (wat is precies de behoefte, welk probleem willen we oplossen) en het vaststellen van de kaders waarbinnen de oplossing gezocht moet worden. Tijdens de advies- en ontwerpfase onderzoeken we samen met de klant wat de klantvraag precies is, adviseren we over de diverse opties en maken we een maatwerkontwerp waarmee de klant aan de slag kan. Tijdens het traject worden zowel technische als procesmatige en beheersmatige aspecten volledig in kaart gebracht zodat je als klant zo goed mogelijk beslagen ten ijs komt. Daarmee weet je wat de impact is van verschillende keuzes (financieel, belasting organisatie, planning etc) en geven we inzicht in de verschillende vervolgstappen die aansluitend op het ontwerp gezet moeten worden

 • TRANSITIEBEGELEIDING

  In vrijwel alle denkbare situaties is er sprake van een verandering die gevolgen heeft voor de zorg en het werkproces.  Ogenschijnlijk eenvoudige aanpassingen kunnen enorme impact hebben op het uiteindelijke gebruik. En zonder goed gebruik heeft inzet van nieuwe techniek geen enkele zin. Alleen de keus voor de juiste techniek in combinatie met borging van goed gebruik leiden tot het gewenste resultaat. Wij zorgen voor goede begeleiding van deze veranderingen. Hiervoor hebben we gespecialiseerde transitiebegeleiders in dienst die zelf vanuit de zorg komen. Zij zijn als geen ander in staat zijn om te bepalen wat de impact van een bepaalde keuzes is en hoe we tot het nieuwe werken kunnen komen zodat iedereen tevreden is en optimale vrijheid en veiligheid zijn geborgd.

 • IMPLEMENTATIE & NAZORG

  Tijdens de implementatiefase van een project worden in het projectteam alle technische details uitgewerkt, vindt continu afstemming met het bouwteam plaats en wordt de planning concreet gemaakt en bewaakt. In afstemming met de zorg worden de verschillende trainingen voor gebruikers en beheerders uitgewerkt zodat uiteindelijk op moment x alle apparatuur in bedrijf kan worden gesteld en op de datum van live-gang iedereen precies weet hoe de techniek gebruikt moet worden. Daarmee is de kous nog niet af. Consyst begeleidt en bewaakt het proces zodat alle afspraken nagekomen worden. Goede nazorg en correcte en snelle oplossing van eventuele restpunten maken hier essentieel onderdeel van uit.

 • SERVICE

  Techniek gaat stuk, batterijen lopen leeg en niet elke medewerker gebruikt het systeem op de juiste wijze. Dit is een greep uit praktijkvoorbeelden waar je als zorgorganisatie dagelijks mee te maken hebt en last van kunt ondervinden. Een goede servicepartner met korte en duidelijke communicatielijnen en (indien nodig) snelle opvolging is dan essentieel om de zorg te ontlasten en vertrouwen in het systeem te behouden. Consyst heeft hiervoor een 24/7 skilled service-desk paraat staan die alle vragen direct kunnen oppakken en snel kunnen aangeven hoe het probleem opgelost kan worden. Daarbij hebben wij diepgaande kennis op het gebied van de door ons geleverde systemen en kunnen we ook afhankelijkheden ten opzichte van andere technische systemen in de keten constateren en duiden. Wij gaan graag met u in gesprek welke serviceverlening het beste bij uw organisatie past.

 • MONITOREN & VERBETEREN

  Techniek is niets zonder goed gebruik. Maar hoe weet je of hier sprake van is? Is een reactietijd van 2 minuten lang of kort? Zijn 100 oproepen in 1 nachtdienst te veel? Wordt mijn investering goed gebruikt? Hoe voorkom ik alarmmoeheid? Dat zijn allemaal legitieme vragen die je als zorgorganisatie moet stellen, maar waarbij simpele antwoorden niet altijd direct voor het oprapen liggen. Om inzicht te krijgen in goed gebruik heeft Consyst diverse tools beschikbaar. Als eerste bieden we functionele ondersteuning (FUON), wat vaak onderdeel uitmaakt van het servicecontract. Periodiek gaan onze domoticoaches in gesprek met locatiemanagers en verzorgenden om te ervaren waar de zorg tegen aanloopt en welke verbeterslagen er in het proces mogelijk zijn. Daarnaast kunnen we structureel data beschikbaar maken via BI-modules. Dit stelt de klant in staat om data uit het systeem te halen en biedt inzicht in mogelijkheden om bij te sturen. Onze domoticoaches en technisch engineers kunnen vervolgens helpen om de beschikbare data te duiden en mee te denken over verbeteracties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opfristrainingen, andere escalatiepaden voor zorgoproepen, aanstellen van nieuwe key-users etc. etc.

 • KLANTREIS

  Een stappenplan van A tot Z waarin alle bovengenoemde diensten samenkomen. Dat is in een notendop wat onze klantreis inhoudt. Op deze manier trekken we gezamenlijk op met onze klant. Door als sparringpartner op te treden en op alle facetten van de beoogde veranderingen (voorbereiding, bepalen van beleid, technische en zorginhoudelijke afstemming, service-en beheeraspecten van verschillende opties etc.) gevraagd en ongevraagd advies te geven worden we als het ware verlengstuk van de klantorganisatie. Er zijn verschillende randvoorwaarden waaraan we aan de voorzijde van het project invulling aan moeten geven (bestuurlijk commitment, communicatie, hoe draagvlak creëren, overlegstructuren, projectteams aan beide zijden etc) zodat we niet alleen een project succesvol op kunnen leveren, maar we ook leren van gebruik, op organisatieniveau best practices kunnen bepalen en continu kunnen blijven innoveren. Op deze manier vergroten wij het adoptievermogen van zorg, zorgen we voor betrokkenheid van medewerkers, cliënten en hun omgeving én verhogen we het rendement van de investering die de zorgorganisatie moet doen. Het uiteindelijke doel? Tevreden bewoners en medewerkers!

 • TASKFORCE

  Een vreemde eend in de bijt, maar daarmee niet minder belangrijk. We lopen er in de praktijk regelmatig tegenaan dat “het systeem het niet doet”. Na analyse van onze servicedesk kunnen we vaak de bron van het probleem achterhalen, maar dat is niet altijd het geval. In sommige situaties is er sprake van een complexe combinatie van factoren waarbij het lastig te duiden is waar de oorzaak van het probleem ligt. Vaak wordt de zorgorganisatie dan geconfronteerd met verschillende ketenpartners die naar elkaar wijzen. In lang niet alle gevallen is er dan sprake van onwil om tot een oplossing te komen, maar het ontbreekt wel aan gespecialiseerde kennis die perceeloverstijgend is. Juist voor dit soort situaties biedt Consyst de klant de mogelijkheid om een taskforce in te richten. Per situatie wordt een team van gespecialiseerde professionals ingevlogen die objectief naar het probleem kijken en de oorzaak hiervan achterhalen. Aansluitend heeft u als klant de benodigde informatie om a) het probleem zo snel mogelijk op te lossen en b) de verantwoordelijkheid (en eventuele bijbehorende rekening) bij de juiste partij neer te leggen.