Opgeleverd project: Woonzorg Flevoland Uiterton

Van Woonzorg Flevoland kregen we de opdracht om de Uiterton te helpen met de transitie naar een nieuw zorgdomotica systeem. Na de succesvolle oplevering van de Hanzeborg is nu de ook Uiterton live gegaan.

De Uiterton heeft zorgappartementen, aanleunwoningen en dagopvang. Voor mensen met dementie zijn er kleinschalige woongroepen. Daarbij is er ook een mogelijkheid voor Eerstelijnsverblijf (ELV). Dit samen maakt een leefomgeving met verschillende doelgroepen en waar ook verschillende wensen en/of behoeftes zijn.

Doordat er bij de Woonzorg Flevoland vooraf goed nagedacht is over de visie op zorg, is er uiteindelijk een sterk beleid op zorgdomotica ontstaan. Dit is organisatie breed inzetbaar, maar er moet altijd naar de locatie zelf gekeken worden. Dat is precies waar Consyst voor staat en wat Woonzorg Flevoland vraagt.

Voor de Uiterton is er gekozen voor een systeem van Verkerk waarin verschillende functies zitten welke passen bij de wensen en behoefte van de locatie. Er is ook gekozen voor leefcirkels welke naar verwachting in Q3 2023 live zullen gaan. De functies van het zorgdomotica systeem zijn samen met de locatie in de (nieuwe)werkprocessen opgenomen waardoor de zorg niet alleen een nieuw domoticasysteem heeft, maar er ook mee weet te werken.

We wensen de Uiterton veel woon- en werkplezier met het nieuwe zorgdomotica systeem. Binnenkort komen we langs om te kijken of alles nog naar wens verloopt.