DE DOMOTICOACH

De domoticoach, een brug tussen zorg en techniek

Nederland vergrijst in hoog tempo. Steeds meer mensen zullen daarom in de toekomst zorg behoeven waardoor de werkdruk in de zorg alleen maar toeneemt. Inzet van technologie om aan die toenemende zorgvraag te kunnen voldoen, lijkt evident. Technologie en zorgverlening zijn twee totaal verschillende werelden. Het simpelweg leveren van technisch innovatieve oplossingen leidt zelden tot het gewenste resultaat.

Consyst signaleert de ‘kloof’ tussen zorg en techniek en speelt hierop in door voor zorginstellingen op te treden als functie-leverancier in plaats van alleen techniek-leverancier. Er worden dan ook niet alleen technische implementatietrajecten verzorgd, maar Consyst manifesteert zich als een bedrijf dat pro-actief meedenkt en regisseert, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest recente kennis op het gebied van innovatie en vergrijzing.

consyst-domotichoach-advies-motiveren

Door de inzet van medewerk(st)ers die specifiek hiervoor opgeleid zijn, wordt een brug geslagen tussen zorg en techniek zowel voor het intra- als extramurale segment. De domoticoach kan op verschillende manieren ondersteunen waarbij in alle gevallen het zorgproces centraal staat en niet de techniek.

 • Ondersteuning bij beleid en besluitvorming

  Bij beleidsvorming rondom het thema zorgdomotica kan de domoticoach uw organisatie begeleiden

 • Betrokkenheid

  De domoticoach ondersteunt bij het creëren van draagvlak voor de inzet van zorgdomotica** op de werkvloer.

 • Motiveren

  Om de investeringen in techniek optimaal tot hun recht te laten komen, is het een must dat de medewerk(st)ers blindelings op deze techniek kunnen vertrouwen.

 • Ondersteuning bij Implementatie

  Opleidingen in de zorg zijn in veel gevallen niet voldoende afgestemd op de snel veranderende technologische ontwikkelingen waar de zorg mee te maken heeft.

 • Evaluatie en gebruik

  Door met de betrokkenen op locatie in gesprek te gaan en mee te kijken op de werkvloer, kan de domoticoach achterhalen of er verbeterpunten aan de orde zijn op het gebied van domotica.