Slide thumbnail

De DomotiCoach

De DomotiCoach ondersteunt bij het creëren van draagvlak voor de inzet van zorgdomotica op de werkvloer.

Doordat de DomotiCoach een zorggerelateerde opleiding heeft gevolgd, kan zij de vertaalslag maken tussen zorg, techniek en management.

LEEFCIRKELS

Het is inmiddels bewezen dat de toepassing van Leefcirkels kan leiden tot verhoging van de ervaring van kwaliteit van leven.

Mensen hebben meer vrijheid waardoor zij minder negatieve prikkels krijgen, beter aanspreekbaar zijn met in veel gevallen een lager medicijngebruik tot gevolg.

CQ-Net LIVE

CQ-Net Live is het door Eurocom ontwikkelde cloud collaboration platform voor veiligheid- en comfortapplicaties in de zorg.

Met CQ-Net Live is het mogelijk om alle betrokkenen in het zorgproces, zoals vrijwilligers, mantelzorgers, professionals en meldkamers te laten samenwerken.

NIEUWS & ACTUEEL

Overdracht Zora

Consyst is per 1 november 2020 een samenwerking aangegaan met Interactive Robotics. Interactive Robotics richt zich volledig op sociale robots in de zorg en het onderwijs. Als experts op het gebied van mens-robot-interactie zal Interactive Robotics haar dienstverlening uitbreiden en de werkzaamheden rondom Zora van Consyst overnemen.

Samen zijn wij overtuigd van de toegevoegde waarde van sociale robots in de zorg en het onderwijs. Consyst kan naar de toekomst toe echter onvoldoende focussen op de inzet van sociale robots en Zora in het bijzonder. Daarom zal vanaf heden Interactive Robotics deze rol overnemen en u ondersteunen bij gebruikersvragen, offertes, verkoop en reparaties.

Overdracht ZoraInteractive Robotics
Aafje zorghotel tijdelijk coronacentrum regio Rotterdam

Laurens heeft Consyst gevraagd om met spoed alarmering naar smartphones te realiseren op diverse locaties. Na aanvraag hebben we dit binnen twee dagen gerealiseerd. Blij dat we ons steentje hebben mogen bijdragen bij het realiseren van deze noodopvangplaatsen en trots op ons teams die dit in zo’n korte tijd hebben weten te realiseren!

Staat u als organisatie voor dezelfde uitdaging? Dan kunnen wij u helpen!

Aafje zorghotel tijdelijk coronacentrum regio RotterdamLees meer
Hollander Techniek en Consyst bundelen krachten en kennis

Elkaar optimaal aanvullen door krachten en kennis te bundelen op het gebied van zorgtechnologie. Dat is de insteek van de nieuwe samenwerking tussen Consyst en Hollander Techniek. Beide ervaren bedrijven zetten zich op geheel eigen manier in voor zorgtechnologie. Door samen te werken zetten zij een stap vooruit en kunnen zij de vraag vanuit zorgorganisaties nog beter en breder gaan bedienen.

Hollander Techniek en Consyst bundelen krachten en kennisKlik hier om verder te lezen
Symposium: Ondersteuning bij dementie, wat werkt wel?

Een inspirerend samenzijn met een thema wat ons allen raakt; de wereld van dementie. Een wereld vol beperkingen, maar ook een wereld waarin nog zoveel mogelijk is. Diverse gastsprekers zullen hun kennis, verrassende en bewezen ervaringen delen. Daarnaast vervult Angela Groothuizen de rol als dagvoorzitter en zij zal zorgen voor een muzikale ‘noot’. Aansluitend is er een borrel , waar gelegenheid is om na te praten en uw netwerk uit te breiden.

Symposium: Ondersteuning bij dementie, wat werkt wel?Meld je hier aan
‘Inzet van zorgtechnologie is het spel van een geïntegreerde aanpak’

Technologie is zeer waardevol, zeker als het onderdeel is van de geïntegreerde aanpak die Consyst ‘het nieuwe werken’ noemt. De professionaliteit van de medewerkers staat hierin voorop en de technologie is ondersteunend. In het artikel van Waardigheid en Trots legt Ine Van Heesch uit wat de geïntegreerde aanpak inhoudt, en hoe deze toegepast kan worden.

‘Inzet van zorgtechnologie is het spel van een geïntegreerde aanpak’ConsystWaardigheid en trots
Koningin Máxima opent verpleeghuis Hof van Nassau

Eind mei opende Koningin Máxima het verpleeghuis Hof van Nassau. Een unieke locatie waar omgeving, gedrag en inrichting volledig zijn afgestemd op mensen met dementie. Dit verpleeghuis is onderdeel van zorgorganisatie tanteLouise en heeft, net als wij, het uitgangspunt dat de bewoners zoveel mogelijk zelf de regie kunnen voeren over hun eigen leven. Een project én samenwerking waar we met trots op terug te kijken!

Koningin Máxima opent verpleeghuis Hof van NassautanteLouise Consyst
SafiGo, Vrijheid en Veiligheid voor iedereen

Het pakket waarmee u uw bewoners maximale vrijheid geeft. Daarnaast biedt een Domoticoach de professionals volledige ondersteuning bij werkprocessen.

SafiGo, Vrijheid en Veiligheid voor iedereenLees meer

ONLINE STORING MELDEN

Heeft u een storing aan uw verpleegoproepsysteem, meld dit dan eenvoudig online en wij nemen uw melding z.s.m. in behandeling.

ONLINE MUTATIE MELDEN

Wilt u een mutatie aan uw verpleegoproepsysteem door laten voeren? Meld deze eenvoudig online en wij nemen deze z.s.m. in behandeling.

ONLINE REPARATIE MELDEN

Heeft u een artikel dat u door ons wilt laten repareren, meld dit dan eenvoudig online en wij nemen uw reparatieaanvraag z.s.m. in behandeling.

CONSYST, UW ONAFHANKELIJK PARTNER IN ZORGOPLOSSINGEN

DE DOMOTICOACH

Nederland vergrijst in hoog tempo. Steeds meer mensen zullen daarom in de toekomst zorg behoeven waardoor de werkdruk in de zorg alleen maar toeneemt. Inzet van technologie om aan die toenemende zorgvraag te kunnen voldoen, lijkt evident. Technologie en zorgverlening zijn twee totaal verschillende werelden. Het simpelweg leveren van technisch innovatieve oplossingen leidt zelden tot het gewenste resultaat.

Consyst signaleert de ‘kloof’ tussen zorg en techniek en speelt hierop in door voor zorginstellingen op te treden als functie-leverancier in plaats van alleen techniek-leverancier. Er worden dan ook niet alleen technische implementatietrajecten verzorgd, maar Consyst manifesteert zich als een bedrijf dat pro-actief meedenkt en regisseert, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest recente kennis op het gebied van innovatie en vergrijzing.

ONDERSTEUNING BIJ IMPLEMENTATIE

Opleidingen in de zorg zijn in veel gevallen niet voldoende afgestemd op de snel veranderende technologische ontwikkelingen waar de zorg mee te maken heeft. Dit betekent dat het belang van training “on the job” steeds belangrijker wordt. De domoticoach kan hierbij een rol spelen.

Door ervoor zorg te dragen dat de eindgebruikers op voorhand vertrouwd zijn met de nieuwe toepassingen en de waarde inzien van de toename van de kwaliteit van zorg die ze ermee kunnen leveren, kan een optimale implementatie worden gerealiseerd.

Tijdens de implementatie treedt de domoticoach op als klankbord. Wanneer zorgmedewerkers in de beginfase met onduidelijkheden geconfronteerd worden, kunnen ze deze met de domoticoach bespreken.

NIEUWSBRIEF AANMELDING

Wilt u ook via onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en activiteiten van Consyst? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief. (Onze nieuwsbrief wordt 1x per 2 à 3 maanden verstuurd)

SMART & Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam (SEDECR)

De toegenomen werkdruk in de zorg doet alle alarmbellen rinkelen. Nederland vergrijst in hoog tempo waardoor steeds meer mensen zorg nodig hebben. Veel is in dit verband gaande op het terrein van de ict. Steeds meer zien we dat slimme apparatuur cliënten in de zorg in de gaten houdt. Op die manier kan sneller en adequater worden ingegrepen als er iets mis is. Dit verhoogt niet alleen de kwaliteit van leven van een cliënt, maar maakt ook het werk van de zorgverlener prettiger.

De volgende stap is het opnemen van de diverse technische toepassingen in een geïntegreerd e-zorgsysteem, dat volledig is afgestemd op de specifieke zorgvraag. Pas dan kan e-health als zorgtechnologie goed landen in zowel woonzorglocaties als in de thuiszorg.

Bron: G4P4 – Kansen voor West II